Velkommen til Steira Akademi

LIVSMESTRINGSKURSET “Bli din egen skipper” lanseres i september 2022.

jordan-madrid-iDzKdNI7Qgc-unsplash

Vår misjon

Vi inspirerer, støtter og utfordrer våre kunder til å bli i stand til å skape en varig og verdifull endring gjennom å øke bevisstheten for å oppnå større mestringsfølelse og trivsel.

 

Vi anvender verktøy som gir deg et kart på hvor du befinner deg og et kompass som viser akkurat hvilken retning du trenger å bevege deg for å komme hjem til ditt autentiske jeg.

DOING GREAT - FEELING GREAT - BEING GREAt

ØNSKER DU Å LÆRE HVORDAN DU KAN:

Enneagrammet er en god verktøykasse for å bli mer fri og ubundet

Enneagrammet har gitt meg motivasjon til å arbeide med å styrke bevisstheten min – innsikt i Enneagrammet gir meg forståelse av mitt ego og min sårbarhet, og med en mer stødig bevissthet så greier jeg oftere å ha avstand til, å fange opp og frigjøre meg fra alt dette som binder meg, litt etter litt. 

Odd Gunnar Alterhaug, Project Management

Hva om du kunne...

Utnytte dine egne styrker på en best mulig måte?

Få innsikt i hvordan du ubevisst blir styrt av dine innerste instinkter?

Få innsikt og økt forståelse i dynamikken til dine viktigste relasjoner?

Vite hvilken retning du trenger å bevege deg for å komme i balanse?

`

LIVSMESTRINGSKURS - lanseres septermber 2022

Bli skipper på egen skute

Dette kurset handler om å komme hjem til seg selv – til sin egen unike kjerne. For å komme dit trenger vi blant annet å reflektere over spørsmålet «hvem er jeg?» Hensikten er å skape et balansert ståsted, slik at du kan leve et mer harmonisk liv.

Det handler også om å inspirere og utfordre mennesker til å øke bevisstheten om hvilke mønstre som ubevisst styrer oss. Når vi lever mer i pakt med hvem vi er, når vi er i balanse med oss selv – da er vi på vårt beste. Vi presterer bedre, og vi føler oss mer i harmoni med både oss selv og omgivelsene.

Formålet med dette kurset er å gi en innføring og en forståelse for hvordan vår ego-struktur fungerer. Ved å forstå disse strukturene kan vi øke bevisstheten om hvor mye energi som går til spille når vi lever livet vårt på autopilot. Denne forståelsen er et viktig fundament for videre arbeid.

Selvutvikling kan være utfordrende og vanskelig, fordi det innebærer å begi seg inn i ukjent farvann av følelser, tanker og handlemåter. Vi kan føle oss som en fremmed i eget hus. Når vi stiller spørsmål ved inngrodde holdninger og overbevisninger, kan vi føle oss både nakne og sårbare i søken etter et nytt ståsted. Det aller fleste av oss begir oss ikke inn i dette farvannet før vi har nådd det såkalte nok-punktet. 

Del I

Bilde Kurs 1 a

BLI DIN EGEN SKIPPER - Modul 1-4

Å bli bevisst

Vi bruker et verktøy som beskriver ni forskjellige personlighetstyper, og hver av typene har sine egne spesielle behov, ønsker, verdier, mestrings- og unnvikelsesstrategier, forsvarsmekanismer og egne måter å oppfatte situasjoner på. Verktøyet støtter deg i å utvikle dine talent og ressurser. Kursinnhold:

  • Enneagremmets dynamikk
  • De ni funksjonsnivåene
  • De ni personlighetstypene

Del II

Bildet kurs 2 a

BLI DIN EGEN SKIPPER - modul 5-6

Å velge besetning - å relatere

Relasjoner kan være noe av det mest givende vi opplever i livet, men det kan også være noe av det som skaper mest frustrasjon. Enten det dreier seg om relasjoner på hjemmebane eller i en arbeidssituasjon, vil kvaliteten på våre relasjoner ha en enorm innvirkning på livskvaliteten og selvtilliten vår. Ofte kan vi finne andres adferd forvirrende – til tross for at vi har kjent dem i en årrekke. Kursinnhold:

  • Teorien om de Instinktive Variantene
  • De tre forskjellige Instinktive Variantene for hver Personlighetstype
  • Hvordan dette påvirker parrelasjoner

Del III

Bildet kurs 3 a

BLI DIN EGEN SKIPPER - Modul 7

Å sjekke alle seil - å integrere

Hvis vi bruker Enneagrammet kun til å forstå vår egen dominerende personlighetstype, begrenser vi både oss selv og andre. Vi har alle typene i oss, og vi blir helere som menneske når vi balanserer alle typene i oss. Vi vil i denne modulen se nærmere på hvordan vi kan få kontakt med alle aspektene av oss selv. Vi har én dominerende Personlighetstype, men vi har allikevel kvalitetene fra alle typene i oss. Enneagramsymbolet har en helt spesiell betydning for hvordan vi kan gjøre dette, og kan fungere som en systemnøkkel. Kursinnhold: 

  • Hvordan anvende de geometriske figurene
  • Øvelse for å integrere alle typene

lanseringstilbud med kursstart 1. september 2022

Dette kurset - med 61 leksjoner, videoer, kompendium, oppgaver, bonuser m.m. - har en markedsverdi på kr. 14.000. Vi har valgt etikkorientert prissetting, da vi ønsker at dette kurset skal være tilgjengelig for personer med ulik økonomisk forutsetning. Dette lanseringstilbudet har en begrenset varighet. Du kan også velge delbetaling.

kr. 2.490

Studenter/uføre

KR. 3.990

Unge voksne (< 40 år)

kr. 6.990

Standard rabatt

GRATISKURSET LANSERES I MAI 2022

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å melde deg på nyhetsbrevet vil du motta gratiskurset i mai 2022 og bli varslet når påmelding til livsmestringskurset «Bli din egen skipper» åpner. 

boklansering 22.02.2022

Boken "Veien hjem"

Denne bokens formål er å bidra til å skape varige endringer for individer, par og familier slik at vi kan skape større trivsel og indre fred – både for vår egen del, og for dem vi omgir oss med. De aller fleste av oss kan ha nytte av å gjøre en betydelig oppgradering av vårt eget indre «operasjonssystem». 

Gjennom hele boken presenteres praktiske oppgaver og bevisstgjørende spørsmål, og den er krydret med eksempler fra personer som har anvendt dette verktøyet i sin egen prosess. 

veien hjem

Ønsker du å kjøpe boken?